کارکنان

نام و نام خانوادگی

 

تخصص

سمت

تلفن ثابت

 

حمید رضا ستاری

 

مهندس کشاورزی - کارشناس ارشد علوم باغبانی و فضای سبز

رئیس باغ گیاه شناسی ارم و فضای سبز دانشگاه شیراز

(103) 32272538

32299525

32272804

 

احمد رضا قاسمی

 

کارشناس ارشد – زراعت و اصلاح  نباتات

کارشناس مسئول و ناظر اجرایی فضای سبز اماکن گردشگری

(104)32272538

32299525

32272804

 

مهدی ابراهیمی

 

کارشناس ارشد - زراعت و اصلاح نباتات

کارشناس و ناظر اجرایی فضای سبز اماکن اداری - آموزش

(106)32272538

32299525

32272804

 

شهرام جهانخواه

 

کارشناس – آسیب شناسی و پیش گیری

اموراداری

(102)32272538

32299525

32272804

 

محمد رضا غضنفری

 

 

 

تاسیسات ، ادوات و ماشین آلات

(102)32272538

32299525

32272804

 

صغری حدادی

 

 

 

مسئول دفتر و بایگان

(110و101)32272538

32299525

32272804

 

جعفر صفری

 

 

 

انباردار و جمع دار اموال

(102)32272538

32299525

32272804

 

هیبت الله فهندز

 

 

 

کارپرداز و نامه رسان

(102)32272538

32299525

32272804